דבר ההנהלה וצוות העובדים

המועדון מהווה בית לחבריו,לכל משתתפי התחרויות והקורסים להכרת הברידג' ולשיפור המיומנויות במשחק בכל תחרויות הבוקר כיבוד קל  קפה תה מים קרים ללא תשלום. בכל תחרויות הערב ואחר הצהרים פרסים כספיים מוגדלים במימון המועדון. תוצאות משחקים
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
23148 3 יום ו' אחהצ מועדון תלאביב מועדון תל אביב24/04/2015
23011 4 בית הברידג-שישי בוקר מועדון תל אביב24/04/2015
23219 1 ברומטר חמישי ערב - פרסים כספיים מועדון תל אביב23/04/2015
23123 3 יום ב /4/2015 מועדון תל אביב20/04/2015
23082 3 יום א 4/2015 מועדון תל אביב19/04/2015
23065 3 שבת פרס כספי במועדון תל אביב המחודש מועדון תל אביב18/04/2015
23148 2 יום ו' אחהצ מועדון תלאביב מועדון תל אביב17/04/2015
23011 3 בית הברידג-שישי בוקר מועדון תל אביב17/04/2015
23186 1 ברומטר - יום חמישי אפריל מועדון תל אביב16/04/2015
23010 3 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב15/04/2015
23123 2 יום ב /4/2015 מועדון תל אביב13/04/2015
23082 2 יום א 4/2015 מועדון תל אביב12/04/2015
23065 2 שבת פרס כספי במועדון תל אביב המחודש מועדון תל אביב11/04/2015
23148 1 יום ו' אחהצ מועדון תלאביב מועדון תל אביב10/04/2015
23010 2 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב08/04/2015
23123 1 יום ב /4/2015 מועדון תל אביב06/04/2015
23082 1 יום א 4/2015 מועדון תל אביב05/04/2015
23065 1 שבת פרס כספי במועדון תל אביב המחודש מועדון תל אביב04/04/2015
23011 1 בית הברידג-שישי בוקר מועדון תל אביב03/04/2015
23061 1 barometer מועדון תל אביב02/04/2015
23010 1 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב01/04/2015
22738 4 יום ב 3-2015 מועדון תל אביב30/03/2015
22677 5 יום א 3/2015 מועדון תל אביב29/03/2015
22847 4 שבת במועדון תא מרץ מועדון תל אביב28/03/2015
22839 4 שישי אחה"צ פרס כספי - מרץ מועדון תל אביב27/03/2015
22829 4 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב27/03/2015
22991 1 ברומטר חמישי ערב פרס גדול מועדון תל אביב26/03/2015
22773 4 רביעי בוקר מרץ מועדון תא מועדון תל אביב25/03/2015
22738 3 יום ב 3-2015 מועדון תל אביב23/03/2015
22677 4 יום א 3/2015 מועדון תל אביב22/03/2015
22847 3 שבת במועדון תא מרץ מועדון תל אביב21/03/2015
22839 3 שישי אחה"צ פרס כספי - מרץ מועדון תל אביב20/03/2015
22829 3 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב20/03/2015
22958 1 ברומטר חמישי ערב פרסים מוגדלים מועדון תל אביב19/03/2015
22773 3 רביעי בוקר מרץ מועדון תא מועדון תל אביב18/03/2015
22943 1 sim international מועדון תל אביב16/03/2015
22677 3 יום א 3/2015 מועדון תל אביב15/03/2015
22847 2 שבת במועדון תא מרץ מועדון תל אביב14/03/2015
22839 2 שישי אחה"צ פרס כספי - מרץ מועדון תל אביב13/03/2015
22829 2 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב13/03/2015
22773 2 רביעי בוקר מרץ מועדון תא מועדון תל אביב11/03/2015
22738 2 יום ב 3-2015 מועדון תל אביב09/03/2015
22677 2 יום א 3/2015 מועדון תל אביב08/03/2015
22847 1 שבת במועדון תא מרץ מועדון תל אביב07/03/2015
22839 1 שישי אחה"צ פרס כספי - מרץ מועדון תל אביב06/03/2015
22829 1 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב06/03/2015
22773 1 רביעי בוקר מרץ מועדון תא מועדון תל אביב04/03/2015
22738 1 יום ב 3-2015 מועדון תל אביב02/03/2015
22677 1 יום א 3/2015 מועדון תל אביב01/03/2015