דבר ההנהלה וצוות העובדים

המועדון מהווה בית לחבריו,לכל משתתפי התחרויות והקורסים להכרת הברידג' ולשיפור המיומנויות במשחק בכל תחרויות הבוקר כיבוד קל  קפה תה מים קרים ללא תשלום. בכל תחרויות הערב ואחר הצהרים פרסים כספיים מוגדלים במימון המועדון. תוצאות משחקים
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
23542 1 יום ראשון (שבועות) חד פעמי מועדון תל אביב24/05/2015
23270 4 ימי שישי אחה"צ מאי - פרס כספי מועדון תל אביב22/05/2015
23262 4 אליפות המןעדון-שישי בוקר מועדון תל אביב22/05/2015
23538 1 ברומטר חמישי ערב מאי מועדון תל אביב21/05/2015
23512 2 ליגה למקומות עבודה - זוגות מועדון תל אביב20/05/2015
23416 3 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב20/05/2015
23378 3 יום ב 5/2015 מועדון תל אביב18/05/2015
23287 3 יום שבת אחה"צ מועדון תא מועדון תל אביב16/05/2015
23270 3 ימי שישי אחה"צ מאי - פרס כספי מועדון תל אביב15/05/2015
23262 3 אליפות המןעדון-שישי בוקר מועדון תל אביב15/05/2015
23518 1 ברומטר ימי חמישי מאי - פרס כספי מועדון תל אביב14/05/2015
23512 1 ליגה למקומות עבודה - זוגות מועדון תל אביב13/05/2015
23416 2 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב13/05/2015
23378 2 יום ב 5/2015 מועדון תל אביב11/05/2015
23288 2 יום א בוקר במועדון תא 5/2015 מועדון תל אביב10/05/2015
23287 2 יום שבת אחה"צ מועדון תא מועדון תל אביב09/05/2015
23270 2 ימי שישי אחה"צ מאי - פרס כספי מועדון תל אביב08/05/2015
23262 2 אליפות המןעדון-שישי בוקר מועדון תל אביב08/05/2015
23470 1 ברומטר חמישי ערב - פרס כספי מועדון תל אביב07/05/2015
23416 1 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב06/05/2015
23378 1 יום ב 5/2015 מועדון תל אביב04/05/2015
23288 1 יום א בוקר במועדון תא 5/2015 מועדון תל אביב03/05/2015
23287 1 יום שבת אחה"צ מועדון תא מועדון תל אביב02/05/2015
23270 1 ימי שישי אחה"צ מאי - פרס כספי מועדון תל אביב01/05/2015
23262 1 אליפות המןעדון-שישי בוקר מועדון תל אביב01/05/2015
23259 1 ברומטר חמישי ערב - פרס כספי מועדון תל אביב30/04/2015
23123 4 יום ב /4/2015 מועדון תל אביב27/04/2015
23082 4 יום א 4/2015 מועדון תל אביב26/04/2015
23065 4 שבת פרס כספי במועדון תל אביב המחודש מועדון תל אביב25/04/2015
23148 3 יום ו' אחהצ מועדון תלאביב מועדון תל אביב24/04/2015
23011 4 בית הברידג-שישי בוקר מועדון תל אביב24/04/2015
23219 1 ברומטר חמישי ערב - פרסים כספיים מועדון תל אביב23/04/2015
23123 3 יום ב /4/2015 מועדון תל אביב20/04/2015
23082 3 יום א 4/2015 מועדון תל אביב19/04/2015
23065 3 שבת פרס כספי במועדון תל אביב המחודש מועדון תל אביב18/04/2015
23148 2 יום ו' אחהצ מועדון תלאביב מועדון תל אביב17/04/2015
23011 3 בית הברידג-שישי בוקר מועדון תל אביב17/04/2015
23186 1 ברומטר - יום חמישי אפריל מועדון תל אביב16/04/2015
23010 3 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב15/04/2015
23123 2 יום ב /4/2015 מועדון תל אביב13/04/2015
23082 2 יום א 4/2015 מועדון תל אביב12/04/2015
23065 2 שבת פרס כספי במועדון תל אביב המחודש מועדון תל אביב11/04/2015
23148 1 יום ו' אחהצ מועדון תלאביב מועדון תל אביב10/04/2015
23010 2 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב08/04/2015
23123 1 יום ב /4/2015 מועדון תל אביב06/04/2015
23082 1 יום א 4/2015 מועדון תל אביב05/04/2015
23065 1 שבת פרס כספי במועדון תל אביב המחודש מועדון תל אביב04/04/2015
23011 1 בית הברידג-שישי בוקר מועדון תל אביב03/04/2015
23010 1 בית הברידג-רביעי בוקר מועדון תל אביב01/04/2015