דבר ההנהלה וצוות העובדים

המועדון מהווה בית לחבריו,לכל משתתפי התחרויות והקורסים להכרת הברידג' ולשיפור המיומנויות במשחק בכל תחרויות הבוקר כיבוד קל  קפה תה מים קרים ללא תשלום. בכל תחרויות הערב ואחר הצהרים פרסים כספיים מוגדלים במימון המועדון. תוצאות משחקים
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
22677 5 יום א 3/2015 מועדון תל אביב29/03/2015
22847 4 שבת במועדון תא מרץ מועדון תל אביב28/03/2015
22839 4 שישי אחה"צ פרס כספי - מרץ מועדון תל אביב27/03/2015
22829 4 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב27/03/2015
22991 1 ברומטר חמישי ערב פרס גדול מועדון תל אביב26/03/2015
22773 4 רביעי בוקר מרץ מועדון תא מועדון תל אביב25/03/2015
22738 3 יום ב 3-2015 מועדון תל אביב23/03/2015
22677 4 יום א 3/2015 מועדון תל אביב22/03/2015
22847 3 שבת במועדון תא מרץ מועדון תל אביב21/03/2015
22839 3 שישי אחה"צ פרס כספי - מרץ מועדון תל אביב20/03/2015
22829 3 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב20/03/2015
22958 1 ברומטר חמישי ערב פרסים מוגדלים מועדון תל אביב19/03/2015
22773 3 רביעי בוקר מרץ מועדון תא מועדון תל אביב18/03/2015
22943 1 sim international מועדון תל אביב16/03/2015
22677 3 יום א 3/2015 מועדון תל אביב15/03/2015
22847 2 שבת במועדון תא מרץ מועדון תל אביב14/03/2015
22839 2 שישי אחה"צ פרס כספי - מרץ מועדון תל אביב13/03/2015
22829 2 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב13/03/2015
22932 1 ברומטר יום חמישי מרץ מועדון תל אביב12/03/2015
22773 2 רביעי בוקר מרץ מועדון תא מועדון תל אביב11/03/2015
22738 2 יום ב 3-2015 מועדון תל אביב09/03/2015
22677 2 יום א 3/2015 מועדון תל אביב08/03/2015
22847 1 שבת במועדון תא מרץ מועדון תל אביב07/03/2015
22839 1 שישי אחה"צ פרס כספי - מרץ מועדון תל אביב06/03/2015
22829 1 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב06/03/2015
22828 1 ברומטר חמישי ערב חודש מרץ מועדון תל אביב05/03/2015
22773 1 רביעי בוקר מרץ מועדון תא מועדון תל אביב04/03/2015
22738 1 יום ב 3-2015 מועדון תל אביב02/03/2015
22677 1 יום א 3/2015 מועדון תל אביב01/03/2015
22566 4 שבת במועדון תא 02/2015 מועדון תל אביב28/02/2015
22562 4 ימי שישי אחה"צ פברואר - פרס כספי מועדון תל אביב27/02/2015
22553 4 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב27/02/2015
22482 4 יום ב 2/2015 מועדון תל אביב23/02/2015
22427 4 יום א בוקר 02/2015 מועדון תל אביב22/02/2015
22566 3 שבת במועדון תא 02/2015 מועדון תל אביב21/02/2015
22562 3 ימי שישי אחה"צ פברואר - פרס כספי מועדון תל אביב20/02/2015
22553 3 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב20/02/2015
22638 1 חמישי ערב חד פעמי מועדון תל אביב19/02/2015
22512 3 רביעי בוקר בית הברידג מועדון תל אביב18/02/2015
22482 3 יום ב 2/2015 מועדון תל אביב16/02/2015
22427 3 יום א בוקר 02/2015 מועדון תל אביב15/02/2015
22566 2 שבת במועדון תא 02/2015 מועדון תל אביב14/02/2015
22562 2 ימי שישי אחה"צ פברואר - פרס כספי מועדון תל אביב13/02/2015
22553 2 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב13/02/2015
22482 2 יום ב 2/2015 מועדון תל אביב09/02/2015
22427 2 יום א בוקר 02/2015 מועדון תל אביב08/02/2015
22566 1 שבת במועדון תא 02/2015 מועדון תל אביב07/02/2015
22562 1 ימי שישי אחה"צ פברואר - פרס כספי מועדון תל אביב06/02/2015
22553 1 שישי בוקר בית הברידג המחודש מועדון תל אביב06/02/2015
22512 1 רביעי בוקר בית הברידג מועדון תל אביב04/02/2015
22482 1 יום ב 2/2015 מועדון תל אביב02/02/2015
22427 1 יום א בוקר 02/2015 מועדון תל אביב01/02/2015