דבר ההנהלה וצוות העובדים

 המועדון מהווה בית לחבריו ,לכל משתתפי התחרויות והקורסים להכרת הברידג' ולשיפור המיומנויות במשחק
בכל התחרויות כיבוד קל  קפה תה מים קרים ללא תשלום.
בכל תחרויות הערב ואחר הצהרים פרסים כספיים מוגדלים בממון המועדוןתוצאות משחקים
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
21235 1 ליגה למקומות עבודה - זוגות מועדון תל אביב01/10/2014
21211 1 רביעי בוקר אוקטובר-מועדון תא מועדון תל אביב01/10/2014
20929 5 יום ב בספט מועדון תל אביב29/09/2014
21169 4 יום א בוקר 9/2014 מועדון תל אביב28/09/2014
21035 4 יום שבת אהח,צ מועדון תא המחודש מועדון תל אביב27/09/2014
21034 4 שישי אחה"צ פרס כספי - ספטמבר מועדון תל אביב26/09/2014
20929 4 יום ב בספט מועדון תל אביב22/09/2014
21169 3 יום א בוקר 9/2014 מועדון תל אביב21/09/2014
21035 3 יום שבת אהח,צ מועדון תא המחודש מועדון תל אביב20/09/2014
21034 3 שישי אחה"צ פרס כספי - ספטמבר מועדון תל אביב19/09/2014
21023 3 יום שישי בוקר מועדון תא ספטמבר מועדון תל אביב19/09/2014
21020 3 ברומטר - יום חמישי - ספטמבר מועדון תל אביב18/09/2014
21117 3 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב17/09/2014
20929 3 יום ב בספט מועדון תל אביב15/09/2014
21169 2 יום א בוקר 9/2014 מועדון תל אביב14/09/2014
21035 2 יום שבת אהח,צ מועדון תא המחודש מועדון תל אביב13/09/2014
21034 2 שישי אחה"צ פרס כספי - ספטמבר מועדון תל אביב12/09/2014
21023 2 יום שישי בוקר מועדון תא ספטמבר מועדון תל אביב12/09/2014
21020 2 ברומטר - יום חמישי - ספטמבר מועדון תל אביב11/09/2014
21117 2 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב10/09/2014
20961 2 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב10/09/2014
20929 2 יום ב בספט מועדון תל אביב08/09/2014
21169 1 יום א בוקר 9/2014 מועדון תל אביב07/09/2014
21069 1 סימולטני ארציספטמבר 2014 מועדון תל אביב07/09/2014
21035 1 יום שבת אהח,צ מועדון תא המחודש מועדון תל אביב06/09/2014
21034 1 שישי אחה"צ פרס כספי - ספטמבר מועדון תל אביב05/09/2014
21023 1 יום שישי בוקר מועדון תא ספטמבר מועדון תל אביב05/09/2014
21020 1 ברומטר - יום חמישי - ספטמבר מועדון תל אביב04/09/2014
21117 1 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב03/09/2014
20961 1 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב03/09/2014
20929 1 יום ב בספט מועדון תל אביב01/09/2014
20893 1 בוקר יום א מועדון תל אביב31/08/2014
20838 3 ברומטר יום ראשון מועדון תל אביב31/08/2014
20611 5 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב30/08/2014
20892 1 שישי בוקר מועדון תא מועדון תל אביב29/08/2014
20617 5 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב29/08/2014
20831 3 ברומטר - יום חמישי אוגוסט מועדון תל אביב28/08/2014
20753 4 יום ד במועדון תא מועדון תל אביב27/08/2014
20735 4 יום רביעי בוקר אוגוסט מועדון תל אביב27/08/2014
20842 2 יום שני במועדון תא המחודש 2 מועדון תל אביב25/08/2014
20838 2 ברומטר יום ראשון מועדון תל אביב24/08/2014
20637 4 יום א בוקר אוגוסט מועדון תל אביב24/08/2014
20611 4 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב23/08/2014
20617 4 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב22/08/2014
20610 4 שישי בוקר מועדון תל אביב מועדון תל אביב22/08/2014
20831 2 ברומטר - יום חמישי אוגוסט מועדון תל אביב21/08/2014
20753 3 יום ד במועדון תא מועדון תל אביב20/08/2014
20735 3 יום רביעי בוקר אוגוסט מועדון תל אביב20/08/2014
20842 1 יום שני במועדון תא המחודש 2 מועדון תל אביב18/08/2014
20838 1 ברומטר יום ראשון מועדון תל אביב17/08/2014
20637 3 יום א בוקר אוגוסט מועדון תל אביב17/08/2014
20611 3 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב16/08/2014
20617 3 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב15/08/2014
20610 3 שישי בוקר מועדון תל אביב מועדון תל אביב15/08/2014
20831 1 ברומטר - יום חמישי אוגוסט מועדון תל אביב14/08/2014
20753 2 יום ד במועדון תא מועדון תל אביב13/08/2014
20735 2 יום רביעי בוקר אוגוסט מועדון תל אביב13/08/2014
20637 2 יום א בוקר אוגוסט מועדון תל אביב10/08/2014
20611 2 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב09/08/2014
20617 2 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב08/08/2014
20610 2 שישי בוקר מועדון תל אביב מועדון תל אביב08/08/2014
20753 1 יום ד במועדון תא מועדון תל אביב06/08/2014
20735 1 יום רביעי בוקר אוגוסט מועדון תל אביב06/08/2014
20637 1 יום א בוקר אוגוסט מועדון תל אביב03/08/2014
20611 1 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב02/08/2014
20617 1 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב01/08/2014
20610 1 שישי בוקר מועדון תל אביב מועדון תל אביב01/08/2014