אנחנו ממליצים:

מצטבר חודשי, גביעים מהודרים למקום הראשון.
בכל ראשון בבוקר מתקיימת הרצאה עם שחקן בכיר.
בתחרויות המתקיימות בבוקר כיבוד קל ושתיה חמה חינם.
בימי שני בערב -תחרות פרס כספי.
בימי שישי בבוקר - ארוחת בוקר כלולה במחיר המשחק.תוצאות משחקים
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
21117 3 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב17/09/2014
20929 3 יום ב בספט מועדון תל אביב15/09/2014
21047 2 יום א בוקר במועדון תא המחודש מועדון תל אביב14/09/2014
21035 2 יום שבת אהח,צ מועדון תא המחודש מועדון תל אביב13/09/2014
21034 2 שישי אחה"צ פרס כספי - ספטמבר מועדון תל אביב12/09/2014
21023 2 יום שישי בוקר מועדון תא ספטמבר מועדון תל אביב12/09/2014
21020 2 ברומטר - יום חמישי - ספטמבר מועדון תל אביב11/09/2014
21117 2 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב10/09/2014
20961 2 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב10/09/2014
20929 2 יום ב בספט מועדון תל אביב08/09/2014
21069 1 סימולטני ארציספטמבר 2014 מועדון תל אביב07/09/2014
21047 1 יום א בוקר במועדון תא המחודש מועדון תל אביב07/09/2014
21035 1 יום שבת אהח,צ מועדון תא המחודש מועדון תל אביב06/09/2014
21034 1 שישי אחה"צ פרס כספי - ספטמבר מועדון תל אביב05/09/2014
21023 1 יום שישי בוקר מועדון תא ספטמבר מועדון תל אביב05/09/2014
21020 1 ברומטר - יום חמישי - ספטמבר מועדון תל אביב04/09/2014
21117 1 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב03/09/2014
20961 1 רביעי בוקר ספטמבר מועדון תל אביב03/09/2014
20929 1 יום ב בספט מועדון תל אביב01/09/2014
20893 1 בוקר יום א מועדון תל אביב31/08/2014
20838 3 ברומטר יום ראשון מועדון תל אביב31/08/2014
20611 5 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב30/08/2014
20892 1 שישי בוקר מועדון תא מועדון תל אביב29/08/2014
20617 5 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב29/08/2014
20831 3 ברומטר - יום חמישי אוגוסט מועדון תל אביב28/08/2014
20753 4 יום ד במועדון תא מועדון תל אביב27/08/2014
20735 4 יום רביעי בוקר אוגוסט מועדון תל אביב27/08/2014
20842 2 יום שני במועדון תא המחודש 2 מועדון תל אביב25/08/2014
20838 2 ברומטר יום ראשון מועדון תל אביב24/08/2014
20637 4 יום א בוקר אוגוסט מועדון תל אביב24/08/2014
20611 4 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב23/08/2014
20617 4 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב22/08/2014
20610 4 שישי בוקר מועדון תל אביב מועדון תל אביב22/08/2014
20831 2 ברומטר - יום חמישי אוגוסט מועדון תל אביב21/08/2014
20753 3 יום ד במועדון תא מועדון תל אביב20/08/2014
20735 3 יום רביעי בוקר אוגוסט מועדון תל אביב20/08/2014
20842 1 יום שני במועדון תא המחודש 2 מועדון תל אביב18/08/2014
20838 1 ברומטר יום ראשון מועדון תל אביב17/08/2014
20637 3 יום א בוקר אוגוסט מועדון תל אביב17/08/2014
20611 3 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב16/08/2014
20617 3 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב15/08/2014
20610 3 שישי בוקר מועדון תל אביב מועדון תל אביב15/08/2014
20831 1 ברומטר - יום חמישי אוגוסט מועדון תל אביב14/08/2014
20753 2 יום ד במועדון תא מועדון תל אביב13/08/2014
20735 2 יום רביעי בוקר אוגוסט מועדון תל אביב13/08/2014
20815 1 יום שני במועדון תא המחודש מועדון תל אביב11/08/2014
20637 2 יום א בוקר אוגוסט מועדון תל אביב10/08/2014
20611 2 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב09/08/2014
20617 2 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב08/08/2014
20610 2 שישי בוקר מועדון תל אביב מועדון תל אביב08/08/2014
20789 1 יום חמישי ערב מועדון תל אביב07/08/2014
20753 1 יום ד במועדון תא מועדון תל אביב06/08/2014
20735 1 יום רביעי בוקר אוגוסט מועדון תל אביב06/08/2014
20637 1 יום א בוקר אוגוסט מועדון תל אביב03/08/2014
20611 1 שבת פרס כםפי אוגוסט מועדון תל אביב02/08/2014
20617 1 שישי אחה"צ פרס כספי - אוגוסט מועדון תל אביב01/08/2014
20610 1 שישי בוקר מועדון תל אביב מועדון תל אביב01/08/2014