אנחנו ממליצים:

מצטבר חודשי, גביעים מהודרים למקום הראשון.
בכל ראשון בבוקר מתקיימת הרצאה עם שחקן בכיר.
בתחרויות המתקיימות בבוקר כיבוד קל ושתיה חמה חינם.
בימי שני בערב -תחרות פרס כספי.
בימי שישי בבוקר - ארוחת בוקר כלולה במחיר המשחק.תוצאות משחקים
מס. משחקסיבובשם המשחקמועדוןתאריך
19666 3 שישי פרס כספי אפריל מועדון תל אביב18/04/2014
19659 3 שישי ארוחת בוקר אפריל מועדון תל אביב18/04/2014
19609 3 רביעי בוקר אפריל מועדון תל אביב16/04/2014
19737 1 ברומטר יום ראשון אפריל מועדון תל אביב13/04/2014
19672 2 ראשון בוקר אפריל מועדון תל אביב13/04/2014
19669 2 שבת פרס כספי אפריל מועדון תל אביב12/04/2014
19666 2 שישי פרס כספי אפריל מועדון תל אביב11/04/2014
19659 2 שישי ארוחת בוקר אפריל מועדון תל אביב11/04/2014
19733 1 ברומטר יום חמישי אפריל מועדון תל אביב10/04/2014
19609 2 רביעי בוקר אפריל מועדון תל אביב09/04/2014
19576 2 שלישי בוקר אפריל מועדון תל אביב08/04/2014
19722 1 שני פרס כספי אפריל מועדון תל אביב07/04/2014
19672 1 ראשון בוקר אפריל מועדון תל אביב06/04/2014
19669 1 שבת פרס כספי אפריל מועדון תל אביב05/04/2014
19666 1 שישי פרס כספי אפריל מועדון תל אביב04/04/2014
19659 1 שישי ארוחת בוקר אפריל מועדון תל אביב04/04/2014
19609 1 רביעי בוקר אפריל מועדון תל אביב02/04/2014
19549 2 ליגה למקומות עבודה - זוגות מועדון תל אביב02/04/2014
19576 1 שלישי בוקר אפריל מועדון תל אביב01/04/2014
19719 2 שני בוקר קמפוס חולון מועדון תל אביב31/03/2014
19334 5 שני ערב פרס כספי מרץ מועדון תל אביב31/03/2014
19302 4 ברומטר יום ראשון מרץ מועדון תל אביב30/03/2014
19280 5 ראשון בוקר מרץ מועדון תל אביב30/03/2014
19260 5 שבת פרס כספי מרץ מועדון תל אביב29/03/2014
19435 4 שישי פרס כספי מרץ מועדון תל אביב28/03/2014
19432 4 שישי ארוחת בוקר מרץ מועדון תל אביב28/03/2014
19422 4 ברומטר יום חמישי מרץ מועדון תל אביב27/03/2014
19549 1 ליגה למקומות עבודה - זוגות מועדון תל אביב26/03/2014
19379 4 רביעי בוקר מרץ מועדון תל אביב26/03/2014
19719 1 שני בוקר קמפוס חולון מועדון תל אביב24/03/2014
19334 4 שני ערב פרס כספי מרץ מועדון תל אביב24/03/2014
19302 3 ברומטר יום ראשון מרץ מועדון תל אביב23/03/2014
19280 4 ראשון בוקר מרץ מועדון תל אביב23/03/2014
19260 4 שבת פרס כספי מרץ מועדון תל אביב22/03/2014
19435 3 שישי פרס כספי מרץ מועדון תל אביב21/03/2014
19432 3 שישי ארוחת בוקר מרץ מועדון תל אביב21/03/2014
19379 3 רביעי בוקר מרץ מועדון תל אביב19/03/2014
19334 3 שני ערב פרס כספי מרץ מועדון תל אביב17/03/2014
19302 2 ברומטר יום ראשון מרץ מועדון תל אביב16/03/2014
19280 3 ראשון בוקר מרץ מועדון תל אביב16/03/2014
19260 3 שבת פרס כספי מרץ מועדון תל אביב15/03/2014
19435 2 שישי פרס כספי מרץ מועדון תל אביב14/03/2014
19432 2 שישי ארוחת בוקר מרץ מועדון תל אביב14/03/2014
19379 2 רביעי בוקר מרץ מועדון תל אביב12/03/2014
19334 2 שני ערב פרס כספי מרץ מועדון תל אביב10/03/2014
19280 2 ראשון בוקר מרץ מועדון תל אביב09/03/2014
19260 2 שבת פרס כספי מרץ מועדון תל אביב08/03/2014
19435 1 שישי פרס כספי מרץ מועדון תל אביב07/03/2014
19432 1 שישי ארוחת בוקר מרץ מועדון תל אביב07/03/2014
19422 1 ברומטר יום חמישי מרץ מועדון תל אביב06/03/2014
19379 1 רביעי בוקר מרץ מועדון תל אביב05/03/2014
19337 1 שני בוקר קמפוס חולון מרץ מועדון תל אביב03/03/2014
19334 1 שני ערב פרס כספי מרץ מועדון תל אביב03/03/2014
19302 1 ברומטר יום ראשון מרץ מועדון תל אביב02/03/2014
19280 1 ראשון בוקר מרץ מועדון תל אביב02/03/2014
19260 1 שבת פרס כספי מרץ מועדון תל אביב01/03/2014